United Kingdom Flag
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland
Uitgeverij Alexander Bernhardt Nederland

Gedachten bij de Graalsboodschap

In het onderstaande vindt u enkele artikelen over een aantal centrale uitspraken van het werk «In het Licht der Waarheid». De artikelen bevatten persoonlijke gedachten en conclusies van de betreffende auteur, die voor de geïnteresseerde lezer een aansporing kunnen zijn om zich nog diepgaander met het gedachtegoed van de Graalsboodschap bezig te houden, om zich tenslotte zijn eigen oordeel te kunnen vormen.

Artikel 1: Het werk «In het Licht der Waarheid» geeft antwoord op onopgeloste vraagstukken. Volgt hieruit voor de lezer een verandering met betrekking tot zijn meningsvorming?


Artikel 2: Voor veel mensen werd het werk «In het Licht der Waarheid» tot een toorts en een staf bij de vormgeving van het aardse leven. Op welk persoonlijk inzicht valt dit te herleiden?


Artikel 3: «Al het dode in de schepping zal worden opgewekt, opdat het zich berechte!»


Artikel 4: De weg naar God verbindt het dezerzijdse met het generzijdse