Netherlands Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
School of Concepts

DE SCHOOL VAN DE BEGRIPPEN

De school van de begrippen


Het boek «De school van de begrippen» houdt zich bezig met begrippen die vorm geven aan ons dagelijks leven. De twaalf begrippen «orde», «vlijt», «gehoorzaam», «betrouwbaarheid», «stiptheid», «vrijheid», «geluk», «hulp», «leiding», «dankbaarheid», «vreugde» en «vrede» worden daarbij vanuit het gezichtspunt van de huidige toepassing en opvatting beschouwd en het verband met hun ware betekenis wordt gelegd. Daarbij wordt de lezer getoond, hoe vaak de ogenschijnlijk zo eenvoudige begrippen verkeerd gebruikt en niet begrepen worden, wat dan weer de aanleiding is voor de talrijke misverstanden, het overal heersende wantrouwen en het grote leed van zoveel mensen. In alle eenvoud wordt de verklaring van de afzonderlijke begrippen gegeven met betrekking tot hun in de scheppingswetten rustende betekenis, opdat een begrijpen daarvan weer mogelijk wordt gemaakt.


Wat hier geschreven werd over de begrippen ontstond in het begin van de vorige eeuw en staat in verbinding met het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan de Graalsboodschap «In het Licht der Waarheid» van Abd-ru-shin. De Uitgeverij Alexander Bernhardt heeft nu besloten het uit te geven, daar de in dit boek opgenomen verklaringen helderheid in de algemene spraakverwarring brengen en op deze wijze menig naar hoge waarden strevend mens hulp en leiding kunnen bieden.