United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Questions and Answers

VRAGEN EN ANTWOORDEN


van Abd-ru-shin

Dit boek bevat een verzameling artikelen over de meest uiteenlopende thema’s, die Abd-ru-shin schreef in de periode 1924-1937 als antwoord op vragen van de lezers van zijn werk «In het Licht der Waarheid».


Voorwoord van de auteur:

Ik ontvang vaak brieven met oprechte dank, die grote vreugde in mij teweegbrengen. Maar de ernstig zoekende, die door de voordrachten een vinder werd, kan zijn dank daarvoor alleen tot God zelf richten. Al kon ik tot bemiddelaar worden, de gave is toch niet van mij. Ik ben niets zonder God en zou ook niets kunnen geven zonder hem.


Als voorbeeld zou ik slechts het volgende willen aanhalen: wanneer aan iemand door een dienaar een geschenk wordt overhandigd, dan bedankt hij niet de dienaar, maar de gever zelf. Hier is het niet anders. Wanneer het mij vergund is uit bronnen te putten, die voor anderen ontoegankelijk zijn, dan heb ik toch zelf het meest reden hem, die mij dit vergunt, te danken!Uittreksel uit «Vragen en antwoorden»:


VRAAG: Wat is genade en in welke verhouding staat zij tot de gerechtigheid?


ANTWOORD: In menselijke zin is genade een daad van willekeur, in goddelijke zin niet. Gods genade is gelegen in de zelfwerkende wetten van de schepping, welke de wil van God dragen, die tegelijkertijd ook de gerechtigheid is. Zij geven in hun gerechtigheid aan de gevallen mensengeesten de mogelijkheid, om door aflossing weer tot het omhoogstijgen te komen.


Deze uitwerkingen van de zelfwerkende goddelijke wetten in de schepping dragen gerechtigheid en liefde in zich en zijn tegelijkertijd ook de genade die God de mensen biedt.