United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
In The Light of Truth, The Grail Message

IN HET LICHT DER WAARHEID


GRAALSBOODSCHAP
Abd-ru-shin

Het werk van Abd-ru-shin «In het Licht der Waarheid - Graalsboodschap» verschaft de lezer inzicht in het werken van de natuur en scheppingswetten. Op een begrijpelijke manier schildert de auteur de uitwerking van de verschillende wetten, die tot in de fijnste vertakkingen met elkaar verweven zijn. De werking dat een zaadkorrel bij de oogst een veelvoud van korrels oplevert, voltrekt zich bijvoorbeeld op heel wetmatige wijze. Dit principe in de natuur beperkt zich echter niet alleen tot de wereld van de planten, maar de wetmatige uitwerking treft ook de mens als gevolg van de door hem voortgebrachte gedachten en daden. De mens oogst een veelvoud van het zaad dat uit zijn willen voortkomt. Zulk een oogst kan hem dan vreugde of ook leed brengen. De gedachte dat het persoonlijke van een mens zich slechts tot één enkel leven op aarde beperkt, moet in deze samenhang evenwel verruimd worden, want de mens is een reiziger, die deze planeet aarde in meerdere belichamingen als mens bewoont. Wat dus in de grijze oudheid op deze planeet gebeurde, was reeds het werk van de tegenwoordige mensen, omdat wij ook toen al in vroegere incarnaties aan deze tijdperken hebben meegewerkt.


De thema’s die Abd-ru-shin in zijn werk belicht, omvatten de zin van het leven en de opgave die de mens op deze aarde te vervullen heeft. Verder wordt het verschil in het wezen van man en vrouw verklaard, die in het bijzonder in een fijnere, naar het licht toestrevende aard van al het vrouwelijke tot uitdrukking komt.


Wanneer hij de beschrijvingen van Abd-ru-shin met een open geest volgt, verwerft de lezer daarbij een basis voor het kunnen vermoeden van datgene, wat de verschillende culturen van deze aarde als «God» aanduiden. God als de Schepper van alle dingen wordt in zijn schepping slechts voor die mens werkelijk waarneembaar, die zich zonder voorbehoud in deze schepping en de daarin werkende wetten voegt. Hierbij kan er geen scheiding tussen geloof en wetenschap zijn, want beide hebben dezelfde oorsprong en vereisen voor het begrijpen een zakelijk onderzoeken, dat alleen in het vrijzijn van iedere vorm van bindingen kan plaatsvinden.