United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Thoughts on the Work, In the Light of Truth, The Grail Message, by Abd-ru-shin

GEDACHTEN BIJ HET WERK

«IN HET LICHT DER WAARHEID»

GRAALSBOODSCHAP


van Abd-ru-shin

Artikel 1: Het werk «In het Licht der Waarheid» geeft antwoord op onopgeloste vraagstukken. Volgt hieruit voor de lezer een verandering met betrekking tot zijn meningsvorming?
Artikel 2: Voor veel mensen werd het werk «In het Licht der Waarheid» tot een toorts en een staf bij de vormgeving van het aardse leven. Op welk persoonlijk inzicht valt dit te herleiden?
Verdere inhoud:
Ten Geleide! Uittreksel uit «In het Licht der Waarheid» Graalsboodschap van Abd-ru-shin
Inhoudsopgave Inhoudsoverzicht van de voordrachten «In het Licht der Waarheid» Graalsboodschap van Abd-ru-shin
Abd-ru-shin De auteur van het werk «In het Licht der Waarheid» - Graalsboodschap