United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Prayers

GEBEDEN


Abd-ru-shin

Het boek «GEBEDEN» bevat een aantal gebeden, die Abd-ru-shin aan de mensen heeft gegeven. Aanvullend worden in dit boek een antwoord op een vraag en vier voordrachten uit het werk «IN HET LICHT DER WAARHEID» weergegeven, die in een nauwe samenhang tot het gebed staan. Deze nieuwe samenstelling heeft als bedoeling om de geïnteresseerde lezer ertoe aan te sporen, zich vanuit de zienswijze van de Graalsboodschap eens in het bijzonder met de betekenis van het gebed bezig te houden.


Abd-ru-shin schrijft over het gebed:


«Wanneer er al over het gebed gesproken moet worden, dan is het vanzelfsprekend dat de woorden alleen voor hen gelden, die zich met het gebed bezighouden.


Wie niet innerlijk de drang tot een gebed voelt, kan het gerust achterwege laten, omdat zijn woorden of de gedachten toch tot niets zullen vervliegen. Wanneer een gebed niet door en door in de aanvoeling is beleefd, heeft het geen waarde en daarom ook geen resultaat.


Het ogenblik waarin een gevoel van dank opwelt bij grote vreugde, alsook het aanvoelen van diepe droefheid bij leed, biedt de beste grondslag voor een gebed, waarvan men een uitwerking mag verwachten. In zulke ogenblikken is de mens doordrongen van een bepaald aanvoelen, dat al het andere in hem overstemt. Daardoor is het mogelijk, dat de voornaamste wens van het gebed, of dit nu dank is of een verzoek, zuivere kracht verkrijgt.»

(uit de voordracht «Het gebed»)«De mens moet niet vergeten, dat hij door een gebed eigenlijk alleen de kracht moet halen om zelf te kunnen verwezenlijken waarom hij smeekt!»

(uit de voordracht «Het Onze Vader»)