United Kingdom Flag
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
Alexander Bernhardt Publishing Company - UK
The Ten Commandments of God, The Lord's Prayer

DE TIEN GEBODEN VAN GOD
HET ONZE VADER


aan de mensen uitgelegd door Abd-ru-shin

DE TIEN GEBODEN VAN GOD
Het eerste gebod: Ik ben de Heer, uw God! Gij zult naast mij geen andere goden hebben!
Het tweede gebod: Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet misbruiken!
Het derde gebod: Gij zult de zondag in ere houden!
Het vierde gebod: Gij zult vader en moeder eren!
Het vijfde gebod: Gij zult niet doden!
Het zesde gebod: Gij zult niet echtbreken!
Het zevende gebod: Gij zult niet stelen!
Het achtste gebod: Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste!
Het negende gebod: Laat geen begeerte in u opkomen naar de vrouw van uw naaste!
Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uws naasten huis, hof, vee en alles, wat van hem is!
HET ONZE VADER
Het Onze Vader